CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Общи полезни съвети при пътуване в чужбина


• Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя си там попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

• Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и консумацията на алкохол е забранена.

• Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

• При преминаване на граница избягвайте да пренасяте вещи на трети лица.

• Предварително се убедете, че срокът на действие на свидетелството Ви за шофиране не е изтекъл и че то е валидно в страната на посещение.

• Препоръчваме Ви предварително да си осигурите международно свидетелство за шофиране. Направете всичко необходимо да се запознаете с местните правила за движение. В много страни се налагат тежки парични глоби за нарушение на правилата за движение, които се плащат на местонарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

• Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната на местопребиваването. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас. Той може да Ви информира и разясни правилата и процедурите по местното законодателство, да Ви съдейства за установяване на контакт с адвокат и да настоява за режим на третиране съгласно международно признатите стандарти за човешките права. В зависимост от местните закони консулът може да уреди да се свържете със семейството си, както и да получите пари, дрехи и др. вещи от тях. Консулският служител не може да покрива съдебните Ви разходи, както и да се намесва и участва в съдебния процес.

• Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

• В случаите на смърт на български граждани в чужбина, най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България ще Ви окаже съдействие и помощ за уреждане на формалностите.

• Пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, Дирекция "Финансово-стопански дейности".

• В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в родината.

• Не е задължително, но е добре да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.

• Преди да отпътувате от Република България или веднага при пристигане, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в страната на посещение. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни.
За ваше улеснение адрес, телефон и факс на Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет страницата на МВнР.

Глоби за неспазване правилата за движение в Гърция:


 • За несъобразяване със сигнали на пътен полицай се налага 150 евро глоба и отнемане на книжката за 20 дни,
 • за неправомерно паркиране – 40 евро глоба,
 • за нарушаване на забранителни знаци – 200 евро и отнемане на книжката за 10-20 дни,
 • за нарушаване на знак СТОП – 700 евро,
 • за минаване на червено – 700 евро и отнемане на книжката за 20-60 дни,
 • за неправомерно използване на мобилен телефон по време не шофиране – 100 евро и отнемане на книжката за 30 дни,
 • за извършване на опасни маневри – 700 евро и отнемане на книжката за 30 дни,
 • за шофиране с превишена скорост – глоба 40 евро, ако скоростта е с до 20 км/час по-висока от допустимата и глоба 100 евро, ако е над 20 км/час.
 • При шофиране на магистрала със скорост над 150 км/час глобата е 350 евро, а книжката се отнема за 60 дни.
 • При включени дълги светлини (освен в случаите на мъгла, снеговалеж, пороен дъжд) глобата е 80 евро.
 • При неспиране на жп прелез без бариера или светофар глобата е 700 евро и книжката се отнема за 60 дни.
 • Шофиране без книжка струва на нарушителя 200 евро или по-малко, за шофиране без колан глобата е 350 евро, а книжката се отнема за 10 дни.
 • За използване на антирадар – рискувате съд и затвор с неизвестна продължителност (добавка от Комитата)
 • За шофиране в нетрезво състояние глобите и наказанията са съобразно концентрацията на алкохол в кръвта или съответно:
  • 0,50 g/l до 0,80 g/l – 200 евро глоба,
  • при 0,80 g/l до 1,10 g/l – 700 евро глоба и отнемане на книжката за 90 дни,
  • при над 1,10 g/l глобата е 1 200 евро, книжката се отнема за 180 дни, а затворът е най-малко 2 месеца.